profile

NGUYỄN ANH TUẤN

Senior Growth Officer

Biography

Nguyễn Anh Tuấn là chuyên gia khoa học dữ liệu với kỹ năng toàn diện, tập trung vào phân tích dữ liệu, quản trị thông minh, và khoa học dữ liệu ứng dụng. Với bảy năm kinh nghiệm trong ngành, ông chịu trách nhiệm chỉ đạo mảng khoa học dữ liệu tại nhiều doanh nghiệp lớn trong ngành bán lẻ trực tuyến, siêu thị, và khách sạn. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm trong việc xây dựng từ đầu hệ thống quy tắc dữ liệu. Thế mạnh của ông là làm việc với các đối tác trọng yếu để đem lại kết quả khả thi phù hợp với yêu cầu lãnh đạo và giá trị công ty.

Ông sở hữu bằng Cử nhân Tài chính của Trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge (Hàn Quốc).