profile

VƯƠNG NHẬT ANH

Investment Manager

Biography

Vương Nhật Anh chịu trách nhiệm tìm kiếm, thẩm định, và các hoạt động hỗ trợ đầu tư. Trước khi làm việc tại Do Ventures, ông là Chuyên viên Đầu tư tại Quỹ ESP Capital, nơi ông có nhiều đóng góp cho thành công trong các hoạt động tìm kiếm thương vụ của Quỹ. Ngoài ra, ông cũng phụ trách hỗ trợ phát triển kinh doanh và gây quỹ cho các công ty trong danh mục đầu tư. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, ông đã khởi nghiệp với Tiemsap, một công ty startup bán lẻ tại Việt Nam chuyên kinh doanh các sản phẩm chăm sóc tóc và làm đẹp cho nam giới. Ông tốt nghiệp với bằng Cử nhân Tiếng Anh Thương mại và Kinh tế Đối ngoại của trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam).