profile

TRẦN NGUYÊN HIẾU

Investment Manager

Biography

Trần Nguyên Hiếu chịu trách nhiệm nghiên cứu và phân tích thị trường, tìm kiếm thương vụ, và các hoạt động hỗ trợ đầu tư. Trước khi làm việc tại Do Ventures, ông giữ vị trí Chuyên viên Phân tích Đầu tư tại ESP Capital, chuyên nghiên cứu thị trường trong lĩnh vực công nghệ tiêu dùng và thẩm định các khoản đầu tư vào startup giai đoạn đầu. Ông đồng thời phụ trách xây dựng cơ sở dữ liệu nội bộ của Quỹ, bao gồm các hoạt động đầu tư tại thị trường Việt Nam và dữ liệu các nhà đầu tư tại thị trường Đông Nam Á. Trước đó, ông thực tập tại Red Square Vietnam - công ty tư vấn và đầu tư kinh doanh trong nước chuyên tư vấn cho TPG - Quỹ đầu tư Tư nhân toàn cầu chuyên tìm kiếm thương vụ tại Việt Nam. Ông phối hợp với các thành viên khác trong việc nghiên cứu thị trường và xây dựng cơ sở dữ liệu thương vụ cho TPG. Ông sở hữu bằng Cử nhân Kinh tế Quốc tế tại trường Đại học Ngoại thương (Việt Nam).