profile

TRẦN MẠNH TRÚC

Investment Manager

Biography

Trần Mạnh Trúc chịu trách nhiệm tìm kiếm thương vụ, thẩm định, và quản lý danh mục đầu tư. Trước khi tham gia vào Do Ventures, ông là Chuyên viên Đầu tư tại Quỹ ESP Capital. Tại đây, ông phụ trách hỗ trợ Quỹ tìm kiếm thương vụ, thẩm định, và các hoạt động gây quỹ đầu tư. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Nhờ những kinh nghiệm tư vấn dịch vụ tài chính và thẩm định hoạt động kinh doanh của các công ty, ông am hiểu sâu sắc về thẩm định kinh doanh trong các ngành nghề khác nhau. Ông sở hữu bằng Cử nhân Tài chính Ngân hàng của trường Đại học Ngân hàng (Việt Nam) và bằng Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh của trường Raymond A. Mason School of Business, thuộc Đại học William and Mary (Hoa Kỳ).