profile

VŨ TRUNG KIÊN

Growth Officer

Biography

Vũ Trung Kiên là chuyên gia trong mảng phân tích dữ liệu, quản trị thông minh, và khoa học dữ liệu ứng dụng. Với trên năm năm kinh nghiệm trong ngành, ông đã từng dẫn dắt các hoạt động quản trị thông minh cho nhiều tập đoàn lớn trong lĩnh vực ngân hàng, chuỗi nhà nghỉ homestay, và khách sạn.