profile

NGUYỄN ĐỨC ANH

Finance & Accounting Manager

Biography

Nguyễn Đức Anh chịu trách nhiệm chính về các vấn đề tài chính và kế toán, và các hoạt động trước và sau đầu tư. Trước khi tham gia vào Do Ventures, ông là Giám đốc Tài chính của một chuỗi khách sạn hàng đầu Việt Nam và giữ vai trò then chốt trong việc tái cấu trúc và tối ưu lợi nhuận của doanh nghiệp. Trong giai đoạn đầu của sự nghiệp, ông bắt đầu với vai trò kiểm toán viên và tư vấn viên tại PwC Việt Nam - một trong bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới (Big Four). Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nhiều ngành nghề và mô hình kinh doanh, ông được đánh giá cao nhờ kiến thức sâu rộng và am hiểu sâu sắc về thị trường cũng như quy tắc ứng xử nghề nghiệp và đạo đức vững vàng. Ông tốt nghiệp Đại học Hà Nội (Việt Nam) với bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh và hiện đang là thành viên Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh Quốc (Vương Quốc Anh).