profile

PHAN THÙY TRANG

Brand Manager

Biography

Phan Thùy Trang là Brand Manager tại Do Ventures. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông và quan hệ công chúng, bà hỗ trợ nhiều doanh nhân tài năng và đem đến các giải pháp thông qua cách tiếp cận sáng tạo nhưng thực tế. Trước Do Ventures, bà đã từng làm việc tại Endeavor Việt Nam và Forbes Việt Nam.