Văn hóa đặc trưng

Do Ventures tìm kiếm NHỮNG NHÀ TIÊN PHONG có khả năng khai phá các lĩnh vực mới và khởi tạo các hành vi khách hàng mới. Chúng tôi đề cao những yếu tố sau:


Kiên trì

Quyết tâm để đạt được kết quả cao nhất

our


Liêm chính

Trung thực và minh bạch tuyệt đối, giữ vững nguyên tắc đạo đức nghề nghiệp

our


Tư duy mở

Sẵn sàng tiếp thu các ý tưởng và cơ hội mới

our


Tận tâm

Dành sự hỗ trợ tối đa cho các công ty trong danh mục đầu tư

our


Đồng cảm

Thấu hiểu những nhà sáng lập và các đối tác

our

Ham
học hỏi

Thực sự quan tâm đến việc có được trải nghiệm thực tế

our


Bền bỉ

Sẵn sàng chấp nhận thử thách và không ngại thất bại

our


Kỷ luật

Kiên định đi đúng hướng và thúc đẩy bản thân tiến bộ

our

Đội ngũ

Do Ventures được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu tư và doanh nhân tận tâm, những người đã phát triển thành công các công ty triệu đô và có sự am hiểu sâu sắc về thị trường Việt Nam.

NGUYỄN MẠNH DŨNG

NGUYỄN MẠNH DŨNG

Co-founder & General Partner

Lê Hoàng Uyên Vy

Lê Hoàng Uyên Vy

Co-founder & General Partner

Trần Khuê Giao

Trần Khuê Giao

Venture Partner

VŨ DUY THỨC

VŨ DUY THỨC

Venture Partner

NGUYỄN ĐỨC ANH

NGUYỄN ĐỨC ANH

Finance & Accounting Manager

TRẦN MẠNH TRÚC

TRẦN MẠNH TRÚC

Investment Manager

VƯƠNG NHẬT ANH

VƯƠNG NHẬT ANH

Investment Manager

TRẦN NGUYÊN HIẾU

TRẦN NGUYÊN HIẾU

Investment Manager

NGUYỄN ANH TUẤN

NGUYỄN ANH TUẤN

Senior Growth Officer

VŨ TRUNG KIÊN

VŨ TRUNG KIÊN

Growth Officer

PHAN THÙY TRANG

PHAN THÙY TRANG

Brand Manager

NGUYỄN THU VÂN

NGUYỄN THU VÂN

Manager | Global Investment

Lê Hoàng Việt An

Lê Hoàng Việt An

Junior Analyst

Nguyễn Lê Phục Hưng

Nguyễn Lê Phục Hưng

RVC (Investment Team)