Văn hóa của chúng tôi

Do Ventures tìm kiếm PIONEERS có thể hình thành các lĩnh vực mới và bắt đầu hành vi mới của khách hàng. Chúng tôi nhấn mạnh vào những phẩm chất sau:


Perseverance

Quyết tâm đạt được kết quả tiềm năng cao nhất

our


Integrity

Trung thực tuyệt đối, minh bạch và các nguyên tắc đạo đức mạnh mẽ

our


Open mindset

Khả năng cảm nhận cao đối với những ý tưởng và cơ hội mới

our


Nurture

Quan tâm và hỗ trợ tối đa cho các công ty danh mục đầu tư

our


Empathy

Hiểu biết sâu sắc về các bên liên quan và những người sáng lập khởi nghiệp

our

Eagerness
to learn

Thực sự quan tâm đến việc có được trải nghiệm thực tế

our


Resilience

Sẵn sàng đón nhận thử thách và lặp lại một cách hiệu quả

our


Self-discipline

Năng lực mạnh mẽ để luôn đi đúng hướng và thúc đẩy bản thân

our

Đội của chúng tôi

Do Ventures được dẫn dắt bởi các chuyên gia đầu tư và doanh nhân tận tâm, những người đã phát triển thành công các công ty trị giá hàng triệu đô la và có những hiểu biết sâu sắc về thị trường Việt Nam.

Lê Hoàng Uyên Vy

Lê Hoàng Uyên Vy

Giám đốc điều hành