Các công ty trong danh mục đầu tư

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhà tiên phong dám thay đổi những thói quen thông thường và khởi xướng những hành vi khách hàng mới để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Business Automation

Education

Retail

Education

Retail

Retail

Financial Services

Business Automation

Bizzi

Bizzi

Education

VUIHOC

VUIHOC

Financial Services

Education

Business Automation

Retail