Các công ty trong danh mục đầu tư

Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ những nhà tiên phong dám thay đổi những thói quen thông thường và khởi xướng những hành vi khách hàng mới để cải thiện chất lượng cuộc sống.

Financial Services

Foodtech

Business Automation

FlexOS

FlexOS

Education

Azota

Azota

Retail

Coolmate

Coolmate

Education

Ringle

Ringle

Retail

OCG

OCG

Retail

Selly

Selly

Financial Services

Validus

Validus

Business Automation

Bizzi

Bizzi

Education

VUIHOC

VUIHOC

Financial Services

MFast

MFast

Education

Manabie

Manabie

Business Automation

Palexy

Palexy

Retail

F99

F99