Xem thêm báo cáo

Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ Việt Nam 2021

Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ Việt Nam 2021

Năm kỷ lục của đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều biến động cho thị...

Download
Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ 2020

Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ 2020

Hỗ trợ từ Chính phủ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đại dịch Covid-19 vừa là...

Download
Báo cáo Đầu tư Công nghệ Việt Nam FY2019 - H1/2020

Báo cáo Đầu tư Công nghệ Việt Nam FY2019 - H1/2020

The novel coronavirus, one of the most significant global economic and societal events to take place, has adversely affected every aspect of our business and...

Download