Báo cáo

BÁO CÁO ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2024

Năm 2023, các công ty khởi nghiệp Việt Nam nhận được tổng số vốn đầu tư là 529 triệu USD, giảm 17% so với năm...

Tải xuống
BÁO CÁO ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO 2024

Xem thêm báo cáo

Báo cáo Đổi mới sáng tạo & Đầu tư công nghệ 2023

Báo cáo Đổi mới sáng tạo & Đầu tư công nghệ 2023

Những điểm chính của báo cáo:   ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ TẠI VIỆT NAM BẮT ĐẦU CHỊU ẢNH HƯỞNG TỪ DIỄN BIẾN CỦA NỀN...

Download
Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ Việt Nam 2022

Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ Việt Nam 2022

Năm kỷ lục của đầu tư mạo hiểm tại Việt Nam Giữa bối cảnh đại dịch Covid-19 gây ra nhiều biến động cho thị...

Download
Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ 2020

Báo cáo ĐMST và Đầu tư Công nghệ 2020

  Hỗ trợ từ Chính phủ đóng vai trò trung tâm trong sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp. Đại dịch Covid-19...

Download
Báo cáo Đầu tư Công nghệ Việt Nam FY2019 - H1/2020

Báo cáo Đầu tư Công nghệ Việt Nam FY2019 - H1/2020

The novel coronavirus, one of the most significant global economic and societal events to take place, has adversely affected every aspect of our business and...

Download