Nguyên tắc đầu tư

Tận dụng lợi thế dân số trẻ của Việt Nam, Do Ventures tìm kiếm cơ hội đầu tư chiến lược vào các công ty đáp ứng các tiêu chí sau:
logo

Hướng tới tầng lớp trung lưu đang phát triển mạnh

Do Ventures tập trung đầu tư vào các startup tiềm năng phục vụ cho tầng lớp trung lưu. Do đây là tầng lớp đang trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ ở Việt Nam, đội ngũ sáng lập nhận thấy tiềm năng tăng trưởng chưa từng có về nhu cầu đối với sản phẩm và dịch vụ chất lượng cao.

logo

Phục vụ đông đảo dân số trẻ

Do Ventures tin rằng việc đầu tư vào startup tiềm năng chuyên phục vụ giới trẻ sẽ giúp các công ty tăng trưởng nhanh chóng, vì dân số trẻ chính là nguồn lực của nền kinh tế: họ là những người tạo ra xu hướng và có khả năng nắm bắt công nghệ mới rất nhanh nhạy.

logo

Năng lực thực thi xuất sắc

Do Ventures lựa chọn các nhà sáng lập sở hữu kiến thức chuyên sâu về ngành và khả năng thực thi xuất sắc. Tại một thị trường đang phát triển như Việt Nam, sự khác biệt về năng lực thực thi là yếu tố quan trọng nhất để đưa một startup trở thành công ty dẫn đầu thị trường.

Chiến lược đầu tư

Do Ventures tập trung đầu tư, nhưng không giới hạn, vào hai loại mô hình kinh doanh sau:

MÔ HÌNH 1

Quỹ tập trung vào các nền tảng B2C (Doanh nghiệp với Khách hàng) để xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hiệu quả dành cho khách hàng trẻ tuổi.

MÔ HÌNH 2

Quỹ đầu tư vào các nền tảng B2B (Doanh nghiệp với Doanh nghiệp) có quy mô toàn cầu để tạo giá trị cộng hưởng cho các công ty thuộc mô hình 1 và cho phép các công ty này mở rộng quy mô trong khu vực.

B2C: Hệ sinh thái xoay quanh khách hàng trẻ tuổi

Khách hàng

EduTech

logo

HR Tech

logo

PropTech

logo

MedTech

logo
logo

Lifestyle Tech

logo

FoodTech

logo

Entertainment/
Gaming

E-commerce/
Social Commerce

logo

FinTech

logo

Mobility Tech

logo

B2B: Các nền tảng quy mô toàn cầu

logo

Dịch vụ hỗ trợ thương mại điện tử

logo

AI/Recommendation Engine

logo

Dịch vụ hỗ trợ Công nghệ Tài chính

logo

Công nghệ quảng cáo

logo

Dịch vụ hỗ trợ phân tích dữ liệu

logo

Giải pháp cho doanh nghiệp