Luận điểm đầu tư

Tận dụng nhân khẩu học thuận lợi của Việt Nam, Do Ventures sẽ đầu tư chiến lược vào các công ty đáp ứng các tiêu chí sau:
logo

Khai thác dân số tầng lớp trung lưu đang tăng nhanh

Do Ventures tập trung đầu tư vào các công ty khởi nghiệp tiềm năng phục vụ tầng lớp trung lưu. Vì tầng lớp trung lưu ở Việt Nam đang ở thời điểm chín muồi, các Đối tác sáng lập nhận thấy rằng nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ chất lượng sẽ có tiềm năng tăng trưởng chưa từng có.

logo

Phục vụ lượng lớn dân số trẻ

Do Ventures tin rằng đầu tư vào các công ty phục vụ tốt dân số trẻ có thể dẫn đến tăng trưởng nhanh chóng cho các công ty, vì dân số trẻ là động lực của nền kinh tế: họ là những người tạo ra xu hướng, những người có khả năng tiếp thu cao với công nghệ mới.

logo

Sử dụng hiệu năng tốt nhất trong lớp

Do Ventures chỉ đầu tư vào các công ty mà người sáng lập có kiến thức sâu rộng về ngành và khả năng thực thi xuất sắc. Tại một thị trường đang phát triển như Việt Nam, sự chênh lệch về năng lực thực thi là yếu tố quan trọng nhất để biến một công ty khởi nghiệp trở thành người dẫn đầu thị trường.

Chiến lược đầu tư

Do Ventures nhằm mục đích đầu tư, nhưng không giới hạn,
2 loại mô hình kinh doanh

MẪU 1

FUND tập trung vào các nền tảng B2C để xây dựng một hệ sinh thái dịch vụ hiệu quả xung quanh khách hàng trẻ.

MẪU 2

FUND đầu tư hơn nữa vào các nền tảng B2B có quy mô toàn cầu để tạo ra sức mạnh tổng hợp cho các công ty danh mục đầu tư cấp 1 và cho phép các công ty sau này mở rộng quy mô trong khu vực.

Hệ sinh thái xung quanh khách hàng trẻ

Customers

EduTech

logo

HR Tech

logo

PropTech

logo

MedTech

logo
logo

Lifestyle Tech

logo

FoodTech

logo

Entertainment/
Gaming

E-commerce/
Social Commerce

logo

FinTech

logo

Mobility Tech

logo

B2B: Global-scaled platforms

logo

E-commerce Enabler

logo

AI/ Recommendation Engine

logo

Fintech Enabler

logo

Ads Tech

logo

Data Enabler/ Analytics

logo

Enterprise Solution