Dành cho các Startup

Nếu bạn muốn thuyết trình gọi vốn, hãy gửi cho chúng tôi thông tin bên dưới

Làm thế nào để startup gọi vốn?
 • 01

  Nộp
  Pitch Deck

  Tuần 1

  Nộp bản pitch deck của công ty bạn cho Do Ventures
 • 02

  Kế hoạch gọi
  vốn vòng 1

  Tuần 2-3

  Trình bày kế hoạch kinh doanh của bạn với chuyên viên đầu tư của Do Ventures
 • 03

  Kế hoạch gọi
  vốn vòng 2

  Tuần 4-5

  Trình bày kế hoạch kinh doanh của bạn với các Giám đốc đầu tư của Do Ventures
 • 04

  Thẩm định
  chuyên sâu

  Tuần 6-10

  Nộp các tài liệu cho quá trình thẩm định chuyên sâu (due dilligence)
 • 05

  Xem xét
  Bản điều khoản
  đầu tư

  Tuần 11-12

  Tiếp nhận đề nghị và xét duyệt các tài liệu pháp lý
 • 06

  Tiếp nhận vốn

  Tuần 13-14

  Hoàn tất quy trình pháp lý và tiếp nhận vốn

Liên hệ

Nếu bạn cần trợ giúp, vui lòng email cho chúng tôi tại địa chỉ: contact@doventures.vc

Trụ sở chính

Lầu 23 phòng 01, Số 9-11, Đường Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh