Dành cho người khởi nghiệp

Nếu bạn muốn giới thiệu công ty khởi nghiệp của mình, hãy chia sẻ với chúng tôi thông tin của bạn bên dưới

Làm thế nào để các công ty khởi nghiệp được tài trợ?
 • 01

  Gửi
  Pitch Deck

  Tuần 1

  Gửi bản quảng cáo chiêu hàng của công ty bạn cho Do Ventures
 • 02

  Quảng cáo
  vòng 1

  Tuần 2-3

  Trình bày kế hoạch kinh doanh của bạn với Do Ventures Associates
 • 03

  Quảng cáo
  vòng 2

  Tuần 4-5

  Trình bày kế hoạch kinh doanh của bạn với Do Ventures Partners
 • 04

  Thiếu
  do dilligence

  Tuần 6-10

  Gửi tài liệu cho quá trình thẩm định
 • 05

  Xem lại
  bảng điều khoản

  Tuần 11-12

  Nhận đề nghị và xem xét các tài liệu pháp lý
 • 06

  Được
  tài trợ

  Tuần 13-14

  Hoàn tất quy trình pháp lý và nhận tiền

Liên lạc

Đối với các câu hỏi chung và liên quan đến phương tiện truyền thông, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ: contact@doventures.vc

Trụ sở chính

23.01, 9-11 Tôn Đức Thắng, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh