Do Ventures là một công ty VC giai đoạn đầu tập trung đầu tư vào các công ty công nghệ ở Việt Nam và Đông Nam Á. Chúng tôi tìm kiếm những người tiên phong với mong muốn tạo ra những sản phẩm đột phá, có thể mang lại những giá trị vượt trội cho xã hội.

Do Philosophy

logo

Triết lý của chúng tôi là PHÁT TRIỂN BẰNG VIỆC LÀM . Chúng tôi tin rằng những doanh nhân sẵn sàng làm nhiều việc sẽ đưa ra những quyết định đúng đắn hơn. Ai chăm chỉ hơn sẽ có nhiều cơ hội gặp may mắn trên con đường sự nghiệp.

logo

Tại Do Ventures, chúng tôi tin rằng thất bại cũng quan trọng không kém việc làm những điều đúng đắn. Thành công thường có thể được coi là đương nhiên, nhưng THẤT BẠI là một cơ hội đáng chú ý để HỌC TẬP .

logo

Chúng tôi khuyến khích các doanh nhân tài năng của mình chấp nhận rủi ro và mở rộng tầm nhìn của họ ra ngoài ranh giới thông thường. Chúng tôi mong muốn phát hiện ra những nhà sáng lập táo bạo và nuôi dưỡng họ thành những NGƯỜI SỞ HỮU để hình thành hành vi tiêu dùng mới.

Sự khác biệt

Phương pháp tiếp cận đầu tư
toàn diện

Do Ventures tin rằng khả năng đầu tư sớm và thực hiện các khoản đầu tư tiếp theo là rất quan trọng đối với sự thành công của các công ty danh mục đầu tư. Vì hầu hết các công ty khởi nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam đều ở giai đoạn đầu, chúng tôi nhận thấy cần phải tiếp xúc sớm với những nhà sáng lập hàng đầu bằng cách đầu tư vào giai đoạn hạt giống. Đối với các công ty hoạt động tốt, chúng tôi sẽ tham gia các vòng tiếp theo để giúp các công ty mở rộng quy mô nhanh hơn. Trong các vòng tiếp theo, chúng tôi cũng mời các nhà đồng đầu tư chất lượng có khả năng mang lại giá trị gia tăng cho các công ty trong danh mục đầu tư.

Khả năng xây dựng
mạo hiểm độc đáo

Một trong những cách tiếp cận tìm nguồn cung ứng thỏa thuận quan trọng nhất là chủ động liên doanh xây dựng các doanh nghiệp mới với những người sáng lập tiềm năng. Trong các lĩnh vực tương đối mới, thay vì tìm kiếm các công ty tốt để đầu tư, chúng tôi sẽ tìm kiếm những người sáng lập có năng lực cao và hỗ trợ họ khởi xướng các mô hình kinh doanh mới để giải quyết các điểm khó khăn của thị trường hiện nay. Bằng cách này, Do Ventures sẽ có thể nuôi dưỡng thế hệ khởi nghiệp tiếp theo có thể phá vỡ thị trường.

Phương pháp hỗ trợ
theo hướng dữ liệu

Với khả năng hỗ trợ danh mục đầu tư vượt trội của mình, chúng tôi trao quyền cho các công ty khởi nghiệp bằng cách tiếp cận ra quyết định dựa trên dữ liệu và có được cái nhìn tổng quan theo thời gian thực về doanh nghiệp để cung cấp hỗ trợ hoạt động chuyên sâu. Do Ventures cũng cung cấp hỗ trợ hoạt động phù hợp trong các lĩnh vực chính khác nhau, bao gồm hướng dẫn chiến lược, phát triển sản phẩm, tối ưu hóa chuỗi cung ứng, thiết kế tổ chức, tăng cường bán hàng và tiếp thị, tuyển dụng nhân tài và chiến lược mở rộng ra nước ngoài, để cho phép các công ty có danh mục đầu tư đạt được các mốc đã định trước của họ.

our diffentiation

Tại sao đến với Do Ventures ?

Nhóm của Do Venture có cơ hội tiếp cận chính với các nhà sáng lập hàng đầu tại Việt Nam, vì chúng tôi đã phát triển mối quan hệ chặt chẽ với ba thế hệ sáng lập kể từ những ngày đầu của ngành Internet. Danh tiếng cá nhân đã được thiết lập và mạng lưới rộng khắp của chúng tôi luôn đảm bảo cho chúng tôi khả năng tiếp cận các giao dịch độc quyền trên thị trường.

our diffentiation

Khả năng tiếp cận cao với
những nhà sáng lập hàng đầu

our diffentiation

Hỗ trợ tốt nhất
cho các công ty khởi nghiệp

our diffentiation

Mạng lưới rộng khắp
với chính phủ

our diffentiation

Các thông lệ quản trị
doanh nghiệp tốt nhất