GROW BY DOING

Chúng tôi tin rằng những doanh nhân khởi nghiệp luôn sẵn sàng hành động sẽ đưa ra nhiều quyết định chính xác hơn.

Xem thêm

May mắn bắt nguồn từ sự bền bỉ

Những doanh nhân khởi nghiệp chăm chỉ vượt bậc sẽ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp.

Xem thêm
profiles

FlexOS Sets to Lead the Hybrid Work Technology Space in Asia with $1M Funding

FlexOS has closed an oversubscribed $1 million seed round led by Do Ventures and followed by VIK Partners, Vulpes Ventures, Hustle Fund, Wing Vasiksiri (iSeed SEA), and Plug and Play Ventures.

Xem thêm
FlexOS Sets to Lead the Hybrid Work Technology Space in Asia with $1M Funding