GROW BY DOING

Chúng tôi tin rằng những doanh nhân khởi nghiệp luôn sẵn sàng hành động sẽ đưa ra nhiều quyết định chính xác hơn.

Xem thêm

May mắn bắt nguồn từ sự bền bỉ

Những doanh nhân khởi nghiệp chăm chỉ vượt bậc sẽ gặp nhiều may mắn hơn trên con đường sự nghiệp.

Xem thêm
profiles